Toprak Türleri Nelerdir?

Toprak Türleri Nelerdir?

İlginç Bilgiler Eki 21, 2022 Yorum Yok

Dünya üzerindeki toprak çeşitleri, 12 ayrı isimle sınıflandırılmaktadır. Bunlar;

·         Gelisol: Kuzey Kutup Bölgesinde görülen, don altında kalan topraklardır.

·         Histosol: Organik madde bakımından oldukça zengin toprak türüdür. Sazlıkların, bitki kalıntılarının, bataklıkların olduğu alanlarda görülmektedir. Bu toprak türü ovalarda bulunmaktadır.

·         Spodosol: Besin açısından fakir olan bu topraklara, dağlık alanlarda çokça rastlanılmaktadır.

·         Andisol: Volkanik kül ve kumlar üzerinde oluşan topraklar bu ismi almaktadır.

·         Oxisol: Besin yönünden bakıldığında fakir, oksit açısından ise zengin olan bu topraklar, tropikal bölgelerde görülmektedir.

·         Vertisol: Bozkırlarda ve çayırlarda, killi ana materyal üzerindeki topraklardır. Havzalarda bu topraklara rastlanılmaktadır.

·         Aridisol: Kurak bölge toprakları olan aridisol, organik maddeler ve nem bakımından fakir görülmektedir. Çöl toprakları bu cinse örnek gösterilebilir.

·         Ultisol: Tropikal, fazla sıcaklık ve yağış sebebiyle fazla ayrışan topraklara denmektedir.

·         Mollisol: Yumuşak olan bu topraklar, otsu bitki altında ve orta enlemlerde gelişmektedir. Bu topraklar, organik maddeler ve elementler açısından zengin özellik göstermektedir. Aynı zamanda tarım için elverişli bir toprak türü olarak da bilinmektedir.

·         Alfisol: Kilin yüzeyde biriktiği topraklar bu gruba girmektedir.

·         İnceptisol: Delta ovalarında taşkına maruz kalmayan alüvyal topraklar inceptisol olarak sınıflandırılmaktadır. Dağlık, alüvyal alanlarda ve yamaçlarda bulunmaktadır.

·         Entisol: Yakın zamanda oluşan bu topraklar, birikme ve aşınma olaylarının oluştuğu alanlarda meydana gelmektedir. Daha çok ova ve dağlık bölgelerde rastlanılmaktadır.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir