Moda Kirliliğine Ne Sebep Olur?

Moda Kirliliğine Ne Sebep Olur?

Pratik Bilgiler Eyl 15, 2022 Yorum Yok

Moda endüstrisi kirliliğe en büyük katkıda bulunanlardan biridir. Giysi üretimi büyük miktarda su ve enerji gerektirir. Ayrıca, tekstil atıkları çöplüklere atılarak insanların ve vahşi yaşamın sağlığını tehdit ediyor. Dünyada her yıl 80 milyar parça giysi üretiliyor. Bu giysiler büyük ölçüde düşük ve orta gelirli ülkelerde yapılır. Tekstil üretiminden kaynaklanan zehirli boyalar ve katı atıklar su yollarına ve ekosistemlere pompalanıyor.

Birçok giysi gelişmiş ülkelerde tasarlanmasına rağmen, genellikle uygun çevresel düzenlemeden yoksun olan az gelişmiş ülkelerde yapılır. Bu, atık suların nehirleri ve tatlı su akıntılarını kirletmesine neden olur. Doğal kaynakların kıtlığı ile moda endüstrisi çevreye yardımcı olmak için üzerine düşeni yapmalıdır. Rapor, endüstrinin daha çevre dostu olmak için alabileceği çeşitli önlemler önermektedir. Atıkları azaltmak için üreticiler kullanılmış tekstilleri geri dönüştürebilir ve yeniden kullanabilir.

Şu anda, giysilerin yüzde 60’ından fazlası fosil yakıtlardan yapılmış sentetik bir malzeme olan polyester içermektedir. Bu giysiler sadece suda sırılsıklam olmakla kalmaz, aynı zamanda su yollarını kirleten ve asla biyolojik olarak parçalanmayan mikro lifler yayarlar. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği, okyanusta yüzen mikroplastiklerin yaklaşık %35’inin sentetik kumaşlardan üretildiğini tahmin ediyor. Bu mikrofiberler sadece deniz yaşamı tarafından kolayca sindirilmekle kalmaz, aynı zamanda zararlı bakteriler de içerir.

Moda endüstrisi, tatlı suyun en büyük tüketicilerinden biridir. Örneğin tek bir pamuklu gömlek üretimi yaklaşık 700 galon su gerektirir. Buna ek olarak, tekstil boyama işlemi, suya karışan oldukça toksik kimyasallar içerir. Bu işlemden kaynaklanan atık su, dünya çapındaki atık suyun yüzde 20’sini oluşturmaktadır. Buna ek olarak, birçok fabrika daha katı çevre düzenlemelerinin olmadığı denizaşırı ülkelere taşınarak arıtılmamış suyun okyanuslara girmesine neden oldu.

Moda endüstrisi, nakliye ve giyim üretimi de dahil olmak üzere küresel karbon emisyonlarına katkıda bulunuyor. Sektör ayrıca yılda 1,5 trilyon litre su tüketiyor. Örneğin, büyük miktarlarda giysi üretimini içeren hızlı moda, her yıl 1,2 milyar ton karbon emisyonundan sorumludur. Bu küresel ısınmaya katkıda bulunur. Ancak hızlı moda markalarını satın alırken akıllı seçimler yaparak ve reformu destekleyerek bu sorunlarla mücadele etmenin yolları var.

Moda Kirliliğine Ne Sebep Olur?

Tüketicilerin talepleri hızlı modayı kolaylaştırmış olsa da, bunun yüksek bir maliyeti var: çevreye zarar. Moda endüstrisi, küresel sera gazı emisyonlarının %10’undan, su kaynaklarının tükenmesinden ve okyanusların kirlenmesinden sorumludur. Hızlı modanın çevresel etkisi, uluslararası uçuşlardan veya nakliyeden çok daha büyüktür. Hızlı moda çok fazla atık yaratır ve üretim sürecindeki her adım önemli miktarda kimyasal gerektirir.

Hızlı moda, çok fazla atık su ve karbon emisyonu yaratır. Fabrikalardaki birçok işçiye düşük ücret ödeniyor ve nadiren geçimlik bir ücret alıyorlar. Markaların hareket etmesini önlemek için ücretleri genellikle sınırlandırılır. Sonuç olarak, fabrikalar genellikle çalışma koşullarının iyileştirilmesine yatırım yapmazlar. Bu arada, bu işçiler genellikle su yollarının tekstil üretiminde kullanılan boyalarla kirlendiği topluluklarda yaşıyor. Birçok durumda hızlı modanın neden olduğu kirlilik, insan sağlığı ve çevre üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir.

Dünya Bankası’na göre, küresel moda endüstrisi endüstriyel su kirliliğinin beşte birinden sorumlu. Bu atık su tipik olarak kanserojen kimyasallar, boyalar, tuzlar, ağır metaller ve diğer kirleticilerin bir karışımıdır. Bu nedenle, bu sorunu azaltmak için atılabilecek birkaç adım vardır. Bazı markalar, Temiz Tekstil Ortaklığı ve Modada Adil Ticaret Ortaklığı gibi girişimleri destekleme sözü verdi. Bu çabalar çevre için bir fark yaratıyor ve sonunda hepimize fayda sağlayacak.

Hızlı moda, sosyal açıdan da kötüdür. Hazır giyim sektöründe, çoğu kadın olmak üzere yaklaşık 60 milyon kişi istihdam edilmektedir. Avustralya’ya ithal edilen giysilerin yüzde doksanı, çevresel güvencelerden yoksun ülkelerde üretiliyor. Ayrıca hızlı moda üretimi büyük miktarda hava kirliliğine ve arazi bozulmasına yol açmaktadır. Bu nedenle hızlı modanın neden olduğu kirlilik miktarını azaltmak için daha çok çalışmalıyız. Bir fark yaratmak istiyorsak, şimdi harekete geçmeliyiz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir