Tag

Avrupa Nasıl Zengin Oldu?

Avrupa Nasıl Zengin Oldu?

Avrupa medeniyetine yol açan başlıca faktörlere bakalım. Özellikle coğrafi keşiflerden sonra hem kültür hem de ekonomik anlamda büyümüştür. Özünde, Avrupa’nın büyümesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun düşüşüne yol açan aynı nedenden kaynaklanmaktadır. Avrupa ülkelerinin coğrafi keşifleri, İpek Yolu’nun modern Atlantik ticaret yolu üzerindeki avantajlarını kaybetmesine neden oldu. Avrupa’da sömürgecilik yoluyla sermaye birikimi, kapitalizme reformların getirilmesine yol açtı. Avrupalılar sadece İnka ve Aztek uygarlıklarını…