Tag

Renk

Kamerun’da sömürge dönemi öncesi pasaportlar yerine kullanılan “toprak maskeler”

Kamerun’da sömürge devri öncesinde bir bölgeden Öbür bir bölgeye geçmek için ya da bulunduğu bölgede av yapabilmek için topraktan yapılmış maskeler halihazırdaki pasaport ve vize vazifesini görüyordu.