Tag

Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Yönetici Olmanın Şartları Nelerdi?

Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Yönetici Olmanın Şartları Nelerdi?

Osmanlı İmparatorluğu’nun en güçlü hükümdarı bir padişahtı. Padişah olabilmek için Osmanoğulları sülalesine mensup olmak ve erkek olmak gerekiyordu. Kösem Sultan, oğlu Murad (4. Murad) tahta çıktığında oldukça genç olduğu için saltanat naibi olarak devlet döneminin hükümdarıydı. Vezir-i azam, padişahtan sonra yükselir. Enderun’da eğitim alan diğer paşalar gibi bu statüye de önce liyakat, sonra torpido ile ulaşabilmişlerdir. Tabii ki saraya tımarlanmak…